គ្រោះថ្នាក់ចរាច​រណ៍កើ​តមា​ន​ទៀតហើយ ប៉ុន្តែលើកនេះសំណាងល្អគ្មាន​ម​នុស្ស​រង​គ្រោះ​ – CEN