អាមេរិក​កាត់ផ្តាច់​រាល់​ខ្សែរយៈ​ទាក់ទង​ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង – CEN