ហ្វេសប៊ុកចេញ​មុខ​សូម​ទោស ក្រោយបកប្រែឈ្មោះ​ប្រ​ធានាធិបតីចិ​ន​ ខុសបច្ចេក​ទេ​ស​ – CEN