ឆ្នេរអូរឈើទាល​២ និងឆ្នេរអូរត្រេះ ត្រូវបានរៀបចំជាឆ្នេរសមុ​ទ្រ​សាធា​រណៈ និងជាសម្បត្តិរួម​ របស់​ប្រជាព​លរដ្ឋ​ខ្មែ​រទូទៅ លំហែកម្សាន្ដ – CEN