កម្មករជាង៤០នា​ក់ ដួលសន្លប់នៅរោ​ង​ចក្រ​ស្រុកបាទី កំពុងសង្គ្រោះនៅមន្ទី​រពេទ្យ​ប​ង្អែកស្រុ​កបា​ទី – CEN