បច្ចុប្បន្នភាព និង​វិធាន​បង្ការ​ជំងឺ​រលាក​សួត បង្កឡើង​ដោយ​មេរោគ​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី​ – CEN