ក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រកាស​ទទួលយក​នូវ​មតិយោបល់ និង​សំណូមពរ​នានា​ពី​សមាជិក​នៃ​ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់យោបល់ – CEN