ស្លាប់​ក្មេង​២​នាក់ និង​នៅរស់​ម្នាក់ ករណី​លិច​ទូក​កណ្តាលទន្លេ – CEN