សហជីពកម្មក​រ​​អំពាវនាវ ស្វែងរក​យុ​ត្តិធម៌ ​ករណី​ឃា​តកម្ម ​លើប្រធាន​សហជីព​​​កាល​ពី១៦​ឆ្នាំមុ​ន – CEN