ប្រែក្លាយ​ប្រឡាយ​ស្ទឹងមានជ័យ​ពី​ទឹកស្អុយ​ទៅជា​ប្រឡាយ​បេតុង​យ៉ាង​ស្អាត​គ្មាន​ក្លិនស្អុយ​ – CEN