អ្នក​ដឹក​អីវ៉ាន់​តាម​អន​ឡាញ​ម្នាក់ និង​បើករថយន្ត​ដឹក​សិស្ស​ម្នាក់ ចាយ​មិន​គ្រប់ បន្ថែម​មុខរបរ​ថ្មី ចេញ​ឆក់​ជនបរទេស ត្រូវ​នគរបាល​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN