នគរបាល​ស្រុក​ប​វេ​ល ដុតបំផ្លាញដំណាំ​កញ្ឆា​​ជាង២៧​០​០​​​ដើម ​ដែល​ព​លរដ្ឋ​​លួ​ច​​​​ដាំ លក់​លើអាជី​វកម្ម​​លើ​​ទីផ្សា​រ – CEN