ជំងឺផ្តាសាយបក្សី​ដែល​កើត​នៅ​ខណ្ឌ​សែន​សុខ ទប់ស្កាត់បាន មិន​បង្កបញ្ហា​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN