មន្ត្រីយោធាវរៈព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ និងកូនប្រុស ត្រូវរថយន្តបុកស្លាប់, តៃកុងរថយន្តរត់បាត់ – CEN