រឹ​ត​ប​ន្តឹង​ច្បាប់​ចរា​ច​រណ៍ រយ:ពេល ៧ថ្ងៃ ដើម្បីយកលទ្ធផលជាក់​ស្តែ​ង ក្នុងកាត់បន្ថយឲ្យបា​ននូវ​អ​ត្រា ការ​ស្លា​ប់ដោ​យគ្រោះ​​​ថ្នាក់ច​​រា​​​ច​រណ៍ – CEN