ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​ប្រឡាយ​ស្ទឹងមានជ័យ​ជាង​៥០០​គ្រួសារ​នឹង​ទទួលបាន​ប្លង់​កម្មសិទ្ធិ​ស្របច្បាប់ – CEN