ចិន​ពន្យារ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​រហូតដល់​ថ្ងៃទី ២​ខែកុម្ភៈ អោយ​ប្រជាជន​បន្ត​នៅ​លេង​គ្រួសារ​ពួកគេ ដើម្បី​ការពារ​ការរីក​រាលដាល​នៃ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN