ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​គុយបា​ថ្មី​ប្រចាំ​កម្ពុជា អះអាងថា នឹង​ពង្រឹង​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិស័យ​ផ្សេងៗ​ទៀត ជាមួយ​កម្ពុជា​ – CEN