ចោរម្នាក់ ដកកាំភ្លើងភ្ជង់ប្លន់យកម៉ូ​តូទាំ​ងក​ណ្ដាលថ្ងៃ​ពីនារីម្នាក់ទៅបាត់ – CEN