មន្ត្រី​សាលាស្រុក​ចន្ទ្រា​ចុះ​ណែនាំ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ចិញ្ចឹមសត្វ​គោ ក្របី បញ្ឈប់​ព្រលែង​ឲ្យ​ដើរ​តាមផ្លូវ នាំ​ប៉ះពាល់​ដល់​សោ​ភណ្ឌ​ភាព និង​សណ្ដាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ​ – CEN