ក្រុម​បំពុលសង្គម​​បុគ្គល​ពីរ​នាក់ ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ថា ខេត្តសៀមរាប​មាន​ជំងឺ​រលាក​សួត​ដោយ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN