​ក្រសួង​ព័ត៌មាន ព្រមាន​ចាត់ការ​តាមច្បាប់​ចំពោះ​សារព័ត៌មាន​ដែល​​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​អំពី​ការឆ្លង​ជំងឺ​​រលាក​សួត​ដោយ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី​ – CEN