សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសន្និសីទសារព័ត៌​មា​នអំ​ពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម​ថ្មី​កូរ៉ូ​ណា (Coronavirus) – CEN