គណបក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា បើកសន្និបាតគណៈកម្មា​ធិ​ការ​កណ្តាល​លើ​ក​ទី៤២ – CEN