វេជ្ជបណ្ឌិតថៃព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺ​កូរ៉ូណា​ជាសះ​ស្បើយ ដោយប្រើថ្នាំផ្តាសាយបូក​នឹ​ងថ្នាំ​ប្រឆាំ​ងវី​រុស​ហ៊ី​វ – CEN