ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន បាន​ស​ង្កត់ធ្ង​ន់​ថា ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម​កូ​រ៉ូ​ណា អាចទប់ស្កាត់បាន​ អាចគ្រប់គ្រង​បាន អាចព្យាបាល​បា​ន – CEN