បុរសម្នាក់ ជិតដល់ថ្ងៃ​ឡើ​ងតុ​លាការ​ផ្តិត​មេ​ដៃ លែងលះ​ជាមួយ​ប្រ​​ពន្ធ លោតពីលើផ្ទះជាន់ទី២ស្លាប់​ – CEN