អាជ្ញាធរ និងមន្ត្រីជំនាញខេត្តស្វា​យ​រៀង ចុះផ្សព្វផ្សាយសុវត្ថិភាពចំ​ណី​អាហារ​នៅវិ​ទ្យា​ល័យ ហ៊ុន សែន ប្រសូត្រ និងអនុវិទ្យាល័យខ្ជាយក្រោយមាន​សិស្ស​ថ​ប់ដ​ង្ហើមសន្លប់ ១០នាក់ – CEN