សកម្មភាព​ជេរប្រមាថ​មាក់ងាយ របស់​ម្ចាស់​ផេ​ក​អធិរាជ មហា​សាច់ ចំពោះ​មន្ត្រី​នគរបាលជាតិ ជា​សាធារណៈបែបនេះ មិនអាច​ទទួលយកបាន​ឡេី​យ – CEN