យុវ​និស្សិត​ក្រីក្រ គង់ ប៊ុន​រិ​ទ្ធ រង​បណ្ដឹង បន្ទាប់ពី​ហ៊ាន​ចេញមុខ​តតាំង​នឹង​អះអាង​ពី​ភាពមិនប្រក្រតី នៃ​ការប្រឡង​សិស្ស​ចៅក្រម​ – CEN