ក្រសួងសុខាភិបាល​នឹងមាន​វិធានការ​តឹងរ៉ឹង​ទៅតាម​ផ្លូវច្បាប់​ចំពោះ​ឱសថស្ថាន លក់​ម៉ាស់ និង​សារធាតុ​សម្លាប់​មេរោគ​ដោយ​តម្លៃ​ខ្ពស់ – CEN