លោក ពេជ្រ ស្រស់ និងលោកវីល្លាម ចោទសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់​ ​លោក រដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល ករណីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ – CEN