ប្រធាន​ការិយាល័​យ​​ច​រា​ចរ​ណ៍​​ជើងទឹ​កខេត្ត​កំ​ពង់ចាម ស្រវឹងស្រា ជោកជាំ បើកឡានបុកមនុ​ស្ស​ស្លាប់ម្នា​​ក់ – CEN