យន្តហោះតួ​កគី​បាក់ជា ៣កំណាត់ក្រោយចុះចតធ្លាក់​ផ្លូ​វ ដោយសារបញ្ហាអាកា​ស​ធា​តុ – CEN