សម្តេច ហេង សំរិន ស្នើសុំអូស្រ្តា​លី​ជួយបន្ថែមអាហារូបករណ៍​ ​ដល់និស្សិតកម្ពុជា ដើ​ម្បីលើកកម្ពស់ធនធានម​នុ​ស្ស ជំរុញការអភិវឌ្ឍឱ្យកា​ន់​តែលឿ​ន – CEN