លោក ពេជ្រ ស្រស់ រង​ការ​គំរាម​សម្លាប់ តែ​លោក​បបួល​ជន​នោះ​វាស់ដី​បាញ់​គ្នា – CEN