បុរស​ជនជាតិ​ចិន ដែល​ឆ្លង​មេរោគ​កូ​រ៉ូ​ណាវី​រុស នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ លទ្ធផល តេស្ត​បង្ហាញថា អវិជ្ជមាន​ – CEN