ឃាត់​យានយន្ដ​ល្មើសច្បាប់​ចំនួន​១២០០​គ្រឿង និង​ផាកពិន័យ​ជិត​១០០០​គ្រឿង នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ – CEN