ប្រធានាធិបតី​បារាំង Macron អំពាវនាវ​ឲ្យទទួល​ស្គាល់​នំប៉័ង​បារាំង​ជា​កេរ​មរតក​របស់ UNESCO – CEN