អ្នកស្លាប់ដោយ​សា​រវី​រុស​កូរ៉ូណា នៅចិនកើនលើស​ ​៩០០​នាក់ – CEN