បើករ​ថយ​ន្តមិ​ន​ប្រ​កា​ន់​ស្តាំបុក​ម៉ូ​តូ​មួ​យ​គ្រឿង បណ្តាលឱ្យបុរសម្នាក់ស្លា​ប់ ​នៅហ្នឹ​ងក​ន្លែង​ – CEN