ប្រជាពលរដ្ឋ​៧៧​គ្រួសារ នៅ​ឃុំ​តា​នូ​ន បានទទួល​សំណង​រួចហើយ ឡើងមក​ស្នើសុំ​ដី​បន្ថែមទៀត តែ​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​បដិសេធ​ – CEN