កម្ពុជា និងបេឡារុស ពិនិត្យមើលលើការងារប្រ​យុ​ទ្ធ​ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្ល​ង​ដែន និងបទល្មើសផ្សេងៗ​ ​ – CEN