សម្តេចព្រះ​មហាក្សត្រី​ ព្រះរាជទានសម្ភារៈ​ការពារ​ជំងឺ​វីរុស ជូន​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន​ – CEN