សម្តេច​តេ​ជោ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​នាវា​ទេសចរណ៍​របស់​អាមេរិក​មួយគ្រឿង​ចូល​ចត ក្រោយពី​ប្រទេស​និង​កោះ​ចំនួន​៦ បដិសេធ ព្រោះ​ខ្លាច​មាន​អ្នកជំងឺ Covid-19 – CEN