ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឆ្លើយតប​ចំពោះ​ការចោទប្រកាន់​របស់​ប​ណ្តា​សមាគម និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN