អង្គកា​រសុ​ខភា​ពពិភ​ព​លោក ទូតអាមេ​រិ​ក អរគុណ​ស​ម្តេចតេជោ ដែលអនុ​ញ្ញាតឲ្យនា​វាWesterdam ចូលសំចតនៅកំពង់​ផែ​ ក្រុងព្រះសីហនុ – CEN