ទៅ​ថ្ងៃ​ខាងមុខ​តំបន់ការពារទេសភាព​បឹង​ព្រែក​ល្ពៅ នឹង​ក្លាយទៅជា​តំបន់​ទេសចរណ៍ ដែលមាន​សក្ដានុពល​ – CEN