អ្នកទេសចរ តាម​កប៉ាល់ Westerdam ចំនួន​២០​នាក់ មិនមាន​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ប្រភេទ​ថ្មី COVID19 – CEN