កប៉ាល់​ដឹក​ប្រេង​អ៊ីរ៉ង់ ទើបតែ​លិច ក្រោយ​ភ្លើង​ឆាបឆេះ​អស់ ៨​ថ្ងៃ ចំណែក​អ្នក​បាត់​ខ្លួន ៣០​នាក់ គ្មាន​សង្ឃឹម​រស់​ – CEN